22. ročník Vinařská 50 Author Znovín Cup

Propozice závodu a podmínky účasti k 22. ročníku

Pořadatel: Agentura ViVa
Spolupořadatelé: MoHiLa SPORT s.r.o., TJ Tatran Šatov, Cyklo klub Znojmo, IPA územní skupina Znojmo
Termín: sobota 25. června 2022, start v 09:30, dvacátý druhý ročník
Místo konání : ŠATOV/Česká republika - Unterretzbach/Rakousko a zpět (50 km)
Členové organizačního štábu:
Předseda organizačního výboru: Jan VALA
Ředitel závodu: PaedDr. Pavel LANDA
Velitel tratě: Čestmír Vala


Přihlašování:

Přijímáme jen elektronické přihlášky. Vstupte do přihlašovacího systému na www.vinarska50.cz
Po zaslání vyplněné přihlášky obdržíte vzápětí potvrzení přihlášky a také variabilní symbol, který použijete k zaplacení startovného bankovním převodem. Jakmile obdržíme vaši platbu, přidělíme vám startovní číslo, které vás opravňuje k účasti v závodu.

Veškeré přihlášky přijímáme do 17. června 2022, do 12:00 hod.

Vyhrazujeme si právo ukončit přijímání přihlášek i dříve, tj. ve chvíli, kdy bude přihlášeno 1300 účastníků.
O aktuální situaci s přihlašováním vás budeme informovat na stránkách www.vinarska50.cz.

Přihlášky přímo na startu přijímáme jen v případě, že nebyla naplněna kvóta 1300 účastníků. Upozorňujeme, že startovné bude v tomto případě dražší.

Platba bankovním převodem:
Název peněžního ústavu: Air Bank
Číslo účtu: 1756672012/3030
Variabilní symbol: Bude Vám zaslán hned po odkliknutí elektronické přihlášky


Ceník pro přihlášení:

Startovné pro jednotlivce 600 Kč
Startovné pro rodinné týmy 1200 Kč
Startovné pro týmy 3000 Kč

Nepřehlédněte!!! Informace pro ty, kteří chtějí uhradit startovné fakturou:

Startovné pro týmy lze uhradit také platbou za pronájem reklamní plochy firmě, která si v prostoru startu a cíle instaluje svůj reklamní transparent. V tomto případě je startovné navýšeno o DPH 21% tj. 3630Kč. V tomto případě je třeba poslat na adresu: valajan@centrum.cz nebo na poštovní adresu Jan Vala, Šatov 60, 671 22 objednávku obsahující i fakturační údaje příslušné firmy. Následně obdržíte fakturu k zaplacení.

Startovné je určeno pro úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu, s pořízením startovních čísel a čipů, s občerstvením v průběhu závodu a v cíli, a s pojištěním v Rakousku. Čísla se přidělují podle pořadí došlých přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit prvních 250 čísel dle vlastního uvážení.


Startovní čísla:

Budou vydávána před startem při prezenci závodníků. Startovní čísla obsahují jednorázový identifikační čip. Pokud startovní číslo na trase ztratíte, je nutné v cíli ihned informovat hlavní rozhodčí nebo nejbližšího rozhodčího, abychom mohli včas identifikovat Vaše číslo a přidělit Vám dosažený čas. Po skončení závodu se stávají čísla včetně čipů Vaším majetkem a nemusíte je vracet.


Trať závodu:

Šatov - Nový Šaldorf - Popice - Konice - Havraníky - Hnanice - státní hranice - Unterretzbach - státní hranice - Šatov (cca 50 km).
Trať bude vyznačena na mapě na našich webových stránkách. Na nich také najdete další informace týkající se závodu.


Upozornění:

Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR a pořadatelů.


Kategorie:

Ženy:
Z J roč. 2007-2004
Z A roč.2003-1992
Z B roč. 1991-1982
Z C roč. 1981-1972 
Z D roč. 1971 a starší

Muži:
M J roč. 2007-2003
M A roč. 2003-1992
M B roč. 1991-1982
M C roč. 1981-1972
M D roč. 1971-1962
M E roč. 1961-1952
M F roč. 1951 a starší

Firemní týmy
Ženské týmy
Rodinné - smíšené týmy
Tandem - dvě osoby na dvoukole bez omezení

Speciální kategorie V50: KOLOBĚH
Muži, Ženy – od 15 let výše – Zúčastní se dvojice jen s jedním kolem, na kterém se libovolně střídá. Během závodu se nesmí dvojice od sebe vzdálit více než sto metrů. Cíl musí protnout společně.

Elektrokola - samostatná nezávodní kategorie určená pro ty cyklisty, kteří nemají dostatečnou výkonnost , ale rádi jezdí na kole a náš závod chtějí absolvovat. Výsledky nebudou zařazeny v celkové výsledkové listině. I kdyby závodník této kategorie měl absolutně nejlepší čas, nebude vítězem závodu.
- ženy - 1972 a starší
- muži - 1952 a starší


Předpis:

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Vinařská 50 Author Znovín Cup (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.vinarska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
Samozřejmě se řídíme všemi zásadami GDPR.

Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové nebo horské kolo dle vlastního uvážení se dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. Všichni přihlášení závodníci jsou pojištěni na úhradu léčebných výloh na území Rakouska. Toto pojištění platí pouze v den závodu.

Pro závod je povoleno trekingové nebo horské kolo. A také kolo typu Gravel, dle vlastního uvážení...

Závod končí v 14:30 (limit 5 hodin) pro všechny činnosti na trase včetně časomíry v cíli.

Vyhodnocení a ceny: Vyhodnocení každé kategorie bude provedeno po dojezdu 15 závodníků kategorie včetně vyvěšení výsledků + 15 min. na protesty. Protest lze přijmout při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Losované ceny je nutné si vyzvednout do 15:00 hod v den závodu.

Další informace
budou zpřístupněny na internetových domovských stránkách www.vinarska50.cz


Pravidla:

Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků.

Závod jednotlivců:

- zúčastnit se může každý člověk, který dosáhne v roce závodu věku 10 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce (u závodníků  ve věku 10-18 let potvrdí zákonný zástupce). Děti ve věku 10-15 let se mohou účastnit závodu jen jako součást rodinného týmu.

Závod týmů:

Může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým a zadá si název týmu /neurážející nikoho svým obsahem/. V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo doplnit ho o rozlišovací znak. Nejmenší počet  závodníků v týmu jsou 3, nejvyšší pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních 3 členů týmu.
Týmy žen tvoří také  3 až 5 účastnic.

Závod rodinných - smíšených týmů:

Tým tvoří 3-4 členové, kteří se cítí být rodinným - smíšeným týmem. V týmu musí být jedna dospělá žena starší 18 let, jeden muž starší 18 let a 1-2 děti, které v den závodu dosáhnou 10 let věku a nedosáhnou 18 let věku. Do soutěže se hodnotí součet časů 3 nejlepších členů týmu. Děti svoji vlastní kategorii nemají a jsou počítány do kategorií juniorů/juniorek v celkovém umístění.


Důležité:

Účastník závodu může být členem pouze jednoho týmu.
Pořadatelé budou ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů odpovídá každý účastník sám, u dětí spolujezdci v týmu. Pevně věříme, že nebudete podvádět.

Závod není o tituly, není o postupu, nejde ani „o život“. Náš závod má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti ve společenství dobrých lidí.
My pořadatelé pro to uděláme vše, co bude v našich silách.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás.

Jan Vala,
předseda organizačního výboru

PaedDr. Pavel Landa
ředitel závodu V50


Generální partneři
znovin znojmo       author


Hlavní partneři
birell   bmw inwelt         eurofoam     české dráhy   JMK


Mediální partneři
ceska televize       cykloservis


Partneři
CC         etnies         elektrospecialiste         ethicsport         aquapark         excalibur vinarsky fond         vina z moravy


Další partneři
allivictus ¨vzp kucera mohila obec šatov tatran šatov ipa vas viva