logo

Propozice závodu a podmínky účasti k 23. ročníku Vinařské 50

event single
1. července 2023 2023

Pořadatelé

Pořadatel: Agentura ViVa

Spolupořadatelé: Cyklo klub Znojmo, hasiči Hnanice

Termín: sobota 29. června 2024, start v 09:30, dvacátý čtvrtý ročník

Místo konání: Hnanice/Česká republika - Unterretzbach/Rakousko a zpět (50 km)

Členové organizačního štábu:
Předseda organizačního výboru: Jan VALA
Velitel tratě: Čestmír Vala


 

Přihlašování

Přijímáme jen elektronické přihlášky. Vstupte do přihlašovacího systému na www.vinarska50.cz. Po zaslání vyplněné přihlášky obdržíte vzápětí potvrzení přihlášky a také variabilní symbol, který použijete k případnému zaplacení daru bankovním převodem. Veškeré přihlášky přijímáme do 26. června 2024, do 12:00 hod.O aktuální situaci s přihlašováním vás budeme informovat na stránkách www.vinarska50.cz.


Platba bankovním převodem:
Název peněžního ústavu: Air Bank
Číslo účtu: 1756672012/3030
Variabilní symbol:
Bude Vám zaslán hned po odkliknutí elektronické přihlášky


 

Trať závodu:

Hnanice - státní hranice - Unterretzbach - státní hranice – Šatov – Nový Šaldorf – Popice – Konice – Havraníky - Hnanice (cca 50 km). Trať bude vyznačena na mapě na našich webových stránkách. Na nich také najdete další informace týkající se závodu.


 

Upozornění:

Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR a pořadatelů.


 

Předpis:

Souhlasím s pořizováním mé podobizny, obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Vinařská 50 - 24. ročník 2024 (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů mé osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.vinarska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
Samozřejmě se řídíme všemi zásadami GDPR.

Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na cyklojízdu. Pro cyklojízdu je povoleno trekingové nebo horské kolo dle vlastního uvážení se dvěma na sobě nezávislými brzdami, také kolo typu Gravel. A samozřejmě i elektrokola Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu.

Cyklojízda končí v 15:00, to je také limit pro všechny činnosti na trase včetně časomíry v cíli.

Další informace budou zpřístupněny na internetových domovských stránkách www.vinarska50.cz¨.


 

Pravidla:

Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků.

Cyklojízda:

Zúčastnit se může každý člověk, který dosáhne v roce závodu věku 10 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce (u závodníků ve věku 10-18 let potvrdí zákonný zástupce). Děti ve věku 10-15 let se mohou účastnit závodu jen jako součást rodinného týmu.


 

Důležité:

Naše cyklojízda má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti ve společenství dobrých lidí. My pořadatelé pro to uděláme vše, co bude v našich silách.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Jan Vala, předseda organizačního výboru


 

Kontakty

Jan Vala

+420 602 346 500

vinarska50@seznam.cz

Back to top